Εγγραφή Ερευνητή

Εγγραφή ως Ερευνητής στο Researchers ' Book 

Με την εγγραφή σας ως ερευνητή του researchersbook.gr λαμβάνετε τα ακόλουθα προνόμια

Ειδικό εικονίδιο στην εφαρμογή researchersbook.gr που σας πιστοποιεί ως πιστοποιημένο μέλος - ερευνητή από τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων

Δυνατότητα δημιουργίας δικής σας σελίδας εντός της εφαρμογής και group χρηστών - συμμετεχόντων για την προβολή του ερευνητικού - εκπαιδευτικού σας έργου

Δυνατότητα προώθησης των σχετικών ανακοινώσεων / δράσεων σας με όριο τις 40 προωθήσεις τον μήνα εντός της κοινότητας του researchersbook.gr

Έκπτωση 50% σε όποιο υλικό διατεθεί προς πώληση μελλοντικά από το researchersbook.gr

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται απολύτως δωρεάν και αποτελoύν μια προσφορά του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων και των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αυτό που απαιτείται από την πλευρά σας είναι

Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.105 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής που να αναφέρει τα ακόλουθα

" Δηλώνω ότι αιτούμαι να ενταχθώ στο μητρώο μελών ερευνητών & εκπαιδευτικών του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων με ΑΦΜ 996826173 προκειμένου να λάβω όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχει ο ιστότοπος researchersbook.gr όπως αυτά περιγράφονται στον ιστοτόπο στην σχετική ενότητα

Δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΠΕ Ήρων να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία μου (βιογραφικό, φωτογραφία προσώπου και άλλες πληροφορίες που απέστειλα για τον σκοπό αυτό) στην ιστοσελίδα researchersbook.gr καθώς και σε άλλες ιστοσελίδες με την αναφορά ότι αποτελεί ερευνητή του που υποστηρίζεται από το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΠΕ Ήρων και τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές του δραστηριότητες όπως και την χρήση διαμοιρασμό των δεδομένων του με τρίτους φορείς πάντα εντός του πλαισίου ανάδειξης / προώθησης της ερευνητικής και εκπαιδευτικής μου δραστηριότητας

Δηλώνω ότι έχω αποδεχθεί πλήρως την Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τους Όρους Χρήσης όπως αυτοί βρίσκονται στην ιστοσελίδα researchersbook.gr και ανανεώνονται τακτικά.

Η υπεύθυνη δήλωση αυτή του Ν.105 , η οποία πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής σας ή ηλεκτρονική υπογραφή πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά μαζί

1) Σύντομο βιογραφικό σας και σύντομη δήλωση / περιγραφή του ερευνητικού - εκπαιδευτικού σας έργου

2) Ευκρινή φωτογραφία προσώπου.

3) Αν και εφόσον διαθέτετε ενεργή φωτοτυπία της φοιτητικής / ακαδημαϊκής σας ταυτότητας

4) Αναφορά του user name σας στην εφαρμογή μας ενώ στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι το ονοματεπώνυμο σας πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς και να υπάρχει φωτογραφία προσώπου

Όλα αυτά αποστέλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στο email adavalas@aegean.gr

Παραμένούμε στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις

Με εκτίμηση
Για το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΠΕ Ήρων - Προγράμματα Ψυχικής Υγείας Παν. Αιγαίου
Θανάσης Δαβαλάς
210 74 84 84 5 / 698 31 95 650