ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Comments · 703 Views

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΣΗΣ.

Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή cloud πλατφόρμα με μαζικά ανοιχτά μαθήματα (MOOCs) από διάφορους Οργανισμούς και διάφορα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, η οποία θα πρέπει να έχει ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους [OERs (μετά από την επίβλεψη κορυφαίων επιστημόνων σε κάθε πεδίο)], η οποία θα πρέπει να έχει αποθετήρια ανοιχτής πρόσβασης (μετά από την επίβλεψη κορυφαίων επιστημόνων σε κάθε πεδίο), εκπαιδευτικά βίντεο (υπό την επίβλεψη κορυφαίων επιστημόνων), διαδικτυακά τεστ (που θα πρέπει να έχουν έναν συγκεκριμένο αριθμό δοκιμών με διαφορετικές ερωτήσεις κάθε φορά και με συγκεκριμένο χρόνο), με ένα φόρουμ που θα περιέχει όλα τα θέματα ξεχωριστά για να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών - φοιτητών και με πιστοποιήσεις μετά από εξετάσεις για κάθε θέμα (ύστερα από την κατάθεση ενός χρηματικού ποσού για τη συντήρηση των Οργανισμών και Ιδρυμάτων και δίχως αντίτιμο για τους ευάλωτους πολίτες όπως άνεργους κ.λπ.) μέσω μιας συγκεκριμένης πλατφόρμας με συγκεκριμένο αριθμό υποβολών που θα έχουν διαφορετικές ερωτήσεις κάθε φορά και θα κλειδώνουν την οθόνη για να μην υπάρχουν κλεψίματα, και με συγκεκριμένο χρόνο υποβολής [η πλατφόρμα εξετάσεων θα πρέπει να έχει τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, βαθιά μάθηση και μηχανική όραση (μέσω της κάμερας) για να ελέγχει αν τα άτομα είναι μόνα τους την ώρα των εξετάσεων και αν είναι έντιμα έναντι των εξετάσεων (θα πρέπει να αναγράφεται η τεχνική στους όρους και προϋποθέσεις της πλατφόρμας)] σε Διακρατικό επίπεδο με τις ανάλογες - αντίστοιχες μεταφράσεις στα μαθήματα - βίντεο - κ.λπ.

Πρέπει να υπάρχουν επίσης διαδικτυακά σεμινάρια, συναντήσεις, εργαστήρια, ημερίδες - εσπερίδες, συνέδρια κ.λπ. με δυνατότητα αλληλεπίδρασης μέσα από αυτές τις πλατφόρμες (μέσω ενός προγράμματος όπως το ZOOM) που θα περιέχει μαζικές επικοινωνίες και ταυτόχρονα συνεχώς προκλήσεις (με βραβεία προκειμένου να υπάρξουν κίνητρα) στις γλώσσες τους από Ιδρύματα και Οργανισμούς.

Τα Ιδρύματα και οι Οργανισμοί αργότερα θα πρέπει να απορροφήσουν τα άτομα που θα είναι έτοιμα με τις σωστές γνώσεις μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, για πρακτική άσκηση, ώστε να λάβουν τα άτομα περαιτέρω γνώση και εμπειρία. Τα Ιδρύματα και οι Οργανισμοί θα πρέπει να μπορούν να προσλάβουν τα καλύτερα από τα εκπαιδευόμενα άτομα, ύστερα από αξιολόγηση, για μόνιμη εργασία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Όλες αυτές οι κινήσεις θα εμπλουτίσουν το μυαλό των ανθρώπων με τη σωστή γνώση και εμπειρία προκειμένου να διαμορφώσουν ένα λαμπρότερο μέλλον για τον κοινό μας πλανήτη και το σύμπαν μέσα από τις καινοτομίες, τις εφευρέσεις και τις ανακαλύψεις που θα υπάρχουν συνεχώς και θα βοηθήσουν επίσης με την ψυχολογία και κοινωνικότητα των ατόμων, ώστε να μην αισθάνεται κανένα άτομο μόνο του και απομακρυσμένο από την παγκόσμια κοινότητα.

Ένα άρθρο του Χαϊδευτού Χαϊδευτού.

Πηγές:

  • https://docs.google.com/
  • https://zoom.us/
  • https://www.youtube.com/
  • https://www.google.com/
  • https://www.ted.com/
  • https://www.wikipedia.org/

 

Comments