ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Comments · 840 Views

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Η δημιουργία ενέργειας σύντηξης (εφόσον είναι ασφαλές) και η δημιουργία σωστών υποδομών για ενέργεια υδρογόνου, η οποία μπορεί να δημιουργηθεί από τη διάσπαση ανθρώπινων ούρων σε μαζικό επίπεδο, η οποία μπορεί να δημιουργηθεί από τη διάσπαση της βιομάζας σε μαζικό επίπεδο, η οποία μπορεί να δημιουργηθεί από τη διάσπαση των απορριμμάτων τροφίμων σε μαζικό επίπεδο και η οποία μπορεί να δημιουργηθεί από τη διάσπαση πλαστικών σε μαζικό επίπεδο, μπορεί να βοηθήσει την μείωση των βλαβερών εκπομπών αερίων. Η τεχνητή φωτοσύνθεση και τα μικροκύματα μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην παραγωγή υδρογόνου. Η ενέργεια υδρογόνου πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (με ταυτόχρονη ενίσχυση και προώθηση για χρήση από τους πολίτες μέσω της εκπαίδευσης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου) εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα με τις ανάγκες πόσιμου νερού μακροπρόθεσμα (γιατί από την διάσπαση των ανθρώπινων ούρων, μπορούμε να δημιουργήσουμε και ασφαλές πόσιμο νερό) σε συνδυασμό με όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως υδροηλεκτρική ενέργεια, ενέργεια κυμάτων, ενέργεια υδρορουφύχτρας, παλιρροιακή ενέργεια (ειδικά στους ποταμούς και στους αγωγούς πόσιμου νερού που έχουν συγκεκριμένη ροή), ενέργεια από ηλιακούς συλλέκτες, ενέργεια από διαφανή παράθυρα που θα είναι ηλιακοί συλλέκτες (υπάρχει ήδη τέτοια τεχνολογία), ίσως εξωτερικές επιφάνειες σπιτιών και δρόμων με επίστρωση νανοσωματιδίων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εάν μπορούν να υπάρξουν) και λοιπές τεχνολογίες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θα βοηθήσουν σίγουρα με την μείωση των βλαβερών εκπομπών αερίων.

Τεχνητά δέντρα [για παράδειγμα: εάν οι κυβερνήσεις παρέχουν επιδότηση για τη δημιουργία τεχνητών δασών (από τεχνητά δέντρα) στην οροφή και γύρω από κάθε σπίτι, μπορούν να καταπολεμήσουν τη ρύπανση στις πόλεις έως ένα σημείο] σε κατοικημένες περιοχές και σε άγονα μέρη προκειμένου να καθαριστεί το περιβάλλον έως ένα επιτρεπτό όριο. Η καθιέρωση σχολικών εκδρομών για δενδροφύτευση, θα βοηθήσει στο να γίνουν τα παιδιά φιλικά με τη φύση από μικρές ηλικίες και να μάθουν να μην το μολύνουν μέσω συγκεκριμένων διαλέξεων. Επίσης, εμφύτευση χιλιάδων - εκατομμυρίων προηγμένων σπόρων (με την εξέλιξη του γενετικού - βιολογικού υλικού τους για να μεγαλώνουν γρηγορότερα, για να έχουν καλύτερα θρεπτικά συστατικά τα δέντρα - φυτά και να είναι πιο ανθεκτικά έναντι των παθογόνων τα δέντρα - φυτά) στο έδαφος καθημερινά μέσω drones, τα οποία χρησιμοποιούν αυτοματισμό και τα οποία υπάρχουν ήδη. Τα απλά δέντρα χωρίς καρπούς που θα μεγαλώσουν από τα σπόρια, θα πρέπει να είναι γενετικά τροποποιημένα, ώστε να λάμπουν στο σκοτάδι [όπως η τεχνολογία του Πανεπιστημίου M.I.T. με νανοσωματίδια (όπως Luciferase και συνένζυμο A κ.λπ.)] ή θα πρέπει να έχουν στην εξωτερική τους επιφάνεια μόνιμα νανοσωματίδια για να αντικαταστήσουν το φωτισμό του δρόμου όπου μπορούν. Το έδαφος πρέπει επίσης να έχει νανοφυσαλίδες - μικροφυσαλίδες για να δώσει καλύτερη απόδοση στα σπόρια που θα γίνουν δέντρα - φυτά.

Πρέπει να θεσπιστούν αυστηρές νομοθεσίες για την τοποθέτηση υπερσύγχρονων φίλτρων στις καμινάδες των εργοστασίων, τα οποία απορροφούν και μετατρέπουν όλες τις επιβλαβείς ουσίες σε καθαρά καύσιμα [όπως το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της NASA που ονομάζεται μετατροπή διοξειδίου του άνθρακα με ηλιακή ενέργεια (και όπως και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες που απορροφούν και μετασχηματίζουν τις εκπομπές σε καύσιμα / βιοκαύσιμα)] ή / και καθαρά νανοϋλικά μέσω βιοχημικών αντιδράσεων ή / και βιοαποικοδομήσιμων και πιθανώς ανακυκλώσιμων πλαστικών (όπως η ανακάλυψη από το Ινστιτούτο Wyss που ονομάζεται Circe: Μετατρέποντας τα αέρια του θερμοκηπίου σε βιοαποικοδομήσιμα προϊόντα) που ίσως μπορούν να γίνουν αργότερα με την σειρά τους πλαστικά / βιοπλαστικά ξανά ή ενέργεια υδρογόνου. Αυστηροί νόμοι επίσης για την παραγωγή μόνο ανακυκλώσιμων πλαστικών για να υπάρχει κυκλική οικονομία έως ένα σημείο.

Δημιουργία πλοίων που θα απορροφούν το CO2 από τη θάλασσα με την τεχνολογία που υπάρχει ήδη και δημιουργία μιας τεχνολογίας που θα το μετατρέπει σε καύσιμα για την αυτοεξυπηρέτησή του. Αυτή η συγκεκριμένη τεχνολογία θα πρέπει να περιέχει επίσης φίλτρα για την συσσώρευση της ρύπανσης των πλαστικών και της βιομάζας της θαλάσσης, προκειμένου να τα μετατρέπει σε υδρογόνο για την ενεργειακή αυτονομία τους. Υπάρχει ήδη και μια τεχνολογία που μετατρέπει τα ούρα σε υδρογόνο. Ο συνδυασμός όλων μαζί θα κάνει τα πλοία πλήρως αυτόνομα.

Ταυτόχρονα, πρέπει να δημιουργηθούν τεράστιοι ουρανοξύστες σε πλάτος, μήκος και ύψος, οι οποιοι θα είναι δίπλα στις κατοικήσιμες περιοχές και οι οποίοι θα είναι θερμοκήπια (με τεχνολογία νέας γενιάς που δεν χρειάζεται χώμα και πολύ νερό και με συγκεκριμένο φωτισμό για να μεγαλώνουν γρηγορότερα και να γίνονται πιο θρεπτικά), υδατοκαλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες. Χρειαζόμαστε επίσης και άλλα τεράστια θερμοκήπια, υδατοκαλλιέργειες και ζωολογικούς κήπους που θα λειτουργούν μόνον για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας του πλανήτη μας, διότι σχεδόν όλα τα είδη έχουν προβλήματα εξαφάνισης λόγω της αλλαγής του κλίματος από λανθασμένες ενέργειες της ανθρωπότητας. Αυτές οι τεχνικές θα βοηθήσουν στην μείωση του κόστους και στην μείωση των βλαβερών εκπομπών αερίων λόγω της μείωσης της μεταφοράς αγαθών, θα βοηθήσουν επίσης στην μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού λόγω λιγότερων αναγκών των δέντρων - φυτών από νερό με παράλληλη αύξηση των θρεπτικών συστατικών τους (δίχως φυτοφάρμακα), θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη οξυγόνου κ.λπ.

Δημιουργία επίσης βιοτραπεζών με τα υγιές σπερματοζωάρια και ωάρια όλων των ειδών που υπάρχουν προκειμένου να αποκατασταθεί η βιοποικιλότητα στον Πλανήτη μέσω τεχνητές μήτρες (artificial wombs). Κάτι σαν τις ήδη υπάρχουσες τράπεζες σπόρων των δέντρων - φυτών - κ.λπ.

Τέλος, ανακάλυψη, ταυτοποίηση, δημιουργία και παραγωγή μικροοργανισμών (όπως Mealworms, όπως Ideonella sakaiensis κ.λπ.), μορίων, υπομορίων, ενζύμων (όπως το ένζυμο που τρώει πλαστικά από ένα Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο, όπως PETase κ.λπ.), οξέων κ.λπ., τα οποία θα τρώνε τα πλαστικά που υπάρχουν ήδη στη φύση χωρίς να προκαλούν ζημιά στους οργανισμούς για να καθαρίσουν το περιβάλλον και ειδικότερα το πόσιμο νερό μέσω συνδυασμού εξελιγμένων φίλτρων για την απόλυτη κάθαρσή του (για λόγους ασφαλείας).

Ένα άρθρο του Χαϊδευτού Χαϊδευτού.

Πηγές:

  • https://technology.nasa.gov/
  • https://wyss.harvard.edu/
  • https://phys.org/news/
  • https://techxplore.com/news/
  • https://www.google.com/
  • https://www.wikipedia.org/
  • https://www.youtube.com/
Comments