Σεμινάρια Ασύγχρονης Αυτενέργειας

Για Αυτόνομους Εραστές της Γνώσης

Σκοπός των Σεμιναρίων Ασύγχρονης Αυτενέργειας είναι να μυήσουν τους επιμορφούμενους στα συναρπαστικά γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, της Εκπαίδευσης και της Συμβουλευτικής.
Τα σεμινάρια είναι μηνιαία (60 ωρών) και βασίζονται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία, η οποία έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Μπορείτε να επιλέξετε από έναν εκτεταμένο κατάλογο 54 εξειδικευμένων, γνωστικών αντικειμένων, ο οποίος εμπλουτίζεται διαρκώς, το σεμινάριο ή τα σεμινάρια που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες.
Απευθύνονται σε ετερόκλητα ακροατήρια, όσον αφορά στην εξειδίκευση και την προηγούμενη εμπειρία στις επιστήμες της Ψυχολογίας, της Εκπαίδευσης και της Συμβουλευτικής και για τον λόγο αυτό βασίζονται σε διαβαθμίσεις των πληροφοριών, όσον αφορά το βάθος και το εύρος, έτσι ώστε να συγκινούν και εκείνους, που θέλουν να αποκτήσουν μια πρώτη γνώση και όσους επιθυμούν μια περαιτέρω εμβάθυνση.
Μπορείτε να ολοκληρώσετε μόνοι σας, δίχως καμία παρέμβαση διδάσκοντος, τη μελέτη και αξιολόγηση της ψηφιακής ύλης. Στο τέλος της διαδικασίας αξιολογείστε με ένα προαιρετικό τεστ πολλαπλών επιλογών, το οποίο ολοκληρώνετε στον δικό σας χρόνο.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου (μετά από 1 μήνα ακριβώς από τη λήψη του υλικού) θα σας χορηγηθεί βεβαίωσης παρακολούθησης.
Τομείς Παρακολούθησης:
Εκπαίδευση
Ειδική Αγωγή
Ψυχολογία
Συμβουλευτική
Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Προπονητική Ζωής
Παιδοψυχολογία
Κλινική Ψυχολογία

https://drive.google.com/file/....d/1nXkTY0FWMXGUYbcDp