Ψηφιακό συνέδριο με θέμα

Επιχειρηματικότητα, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Επιχειρησιακή Συμβουλευτική-Coaching

Τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων και το Εργαστήριο Οικονομικής Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξικού Σχεδιασμού με αφορμή την έκδοση του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού-forum INFOPOLIS προκηρύσσουν ψηφιακό συνέδριο με θέμα την Επιχειρηματικότητα, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Επιχειρησιακή Συμβουλευτική-Coaching.

Το συνέδριο θα διενεργηθεί διαδικτυακά στην πλατφόρμα ZOOM 5 και 6 Ιουνίου 2021 από τις 10.00 έως τις 21.00.

Θεματολογία Συνεδρίου

Πανδημία και Επιχειρηματικότητα: Ευκαιρίες και διακινδύνευση
Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη
Πράσινη επιχειρηματικότητα
Τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα
Επαγγελματική εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα
Τεχνολογική ηγεσία, ψηφιακή κουλτούρα και επιχειρηματικότητα
Ευρωπαϊκή προοπτική και επιχειρηματικότητα
Συμβουλευτική, coaching και ανάπτυξη επιχειρησιακών δεξιοτήτων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός Φοιτητών, Πρακτική Άσκηση και Επιχειρηματικότητα
Επιχειρησιακό coaching και management
Μετανάστευση και επιχειρηματικότητα
Αναπτύσσοντας επιχειρηματικές στάσεις και νοοτροπίες (mindset)
Κρίσιμες ψηφιακές τεχνολογίες που επηρεάζουν την υλοποίηση συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Ψηφιακή ασφάλεια και εφαρμογή του κανονισμού προσωπικών δεδομένων GDPR
E-Commerce και πανδημία. Η επόμενη ημέρα
Νεοφυής επιχειρηματικότητα και πανδημία. Η επόμενη ημέρα
Οι περιλήψεις των εισηγήσεων, καθώς και η υποβολή των άρθρων θα πρέπει να υποβληθούν στο ακόλουθο email: ppy-director@aegean.gr με θέμα: Συνέδριο Ιουνίου 2021.

Επιλεγμένα άρθρα θα δημοσιευτούν και στο Journal of Regional Socioeconomic Issues.

Προκήρυξη και εγγραφές
https://bit.ly/3sCiKHp

Τηλ 2251036520, 2251036580, 2251045006